Nikosz Beloiannisz Általános Iskola

Δημοτικό Σχολείο Νίκος Μπελογιάννης

tovább Bővebb tartalom
Nikosz Beloiannisz Napközi Otthonos Óvoda

Nikosz Beloiannisz Napközi Otthonos Óvoda

Óvodánk a falu központjában helyezkedik el, egy csendes, családi házakból álló utcában található. 1950-ben óvodai célra épült. Az épületben két csoportszoba van, a csoportszobák tágasak, világosak. A mozgásfejlesztés biztosítását a jól felszerelt tornateremmel biztosítjuk. Udvarunk tágas, parkszerű, árnyékot adó fákból és nagy füves részből áll. Az udvar esztétikáját emelik a fából készült mászókák, hinták. A mozgásra inspiráló környezet lehetőséget ad a gyermekeknek természetes mozgások gyakorlására: fáramászásra, mezítláb járkálásra, napfürdőzésre.

A gyermekekkel felsőfokú végzettségű óvónők, gondozónő és dajka foglalkozik. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat az óvodánkban, családias, szeretetteljes légkörben fejlődjenek.
Tudatos pedagógiai munkával figyelünk a gyermekek jelzéseire, szükségleteik kielégítésére. A gyermeki személyiséget övező bizalomhoz az elfogadó, segítő, támogató attitűdöt tekintjük elsődlegesnek. Közös értékrendünk alapján, a cselekvéses tanulás, a szabadjáték és a mozgás sajátos eszközeivel készítjük fel a gyermekeket az iskolai életre.
Mi a beloianniszi óvoda dolgozói arra törekszünk, hogy a gyermekek személyiségében rejlő képességeket kibontakoztassuk, s minden gyermek az egyéni sajátosságaihoz mérten a legeredményesebben fejlődjön. Gyermekeink örömmel járnak óvodába, jól érzik magukat kis közösségünkben. A mi óvodásaink önállóak, érdeklődőek, nyitott, együttműködésre képes gyerekek, akik elfogadják a különbözőségeket, a más kultúrából érkezők szokásait.

Nikosz Beloiannisz
Művelődési Ház és Könyvtár

Takács Katalin

- intézményvezető

E-mail: muvelodesi.haz@beloiannisz.gr
Tel: +36 70 366 5300
2455 Beloiannisz, Rákóczi út 24-26.

A beloianniszi Művelődési Ház az 1950-es években épült.

Eredeti rendeltetése mellett az épület a Mozi szerepét is betöltötte. Annak idején a lakosság szórakoztatását elégítette ki, mint gyermek mesék, matinék valamint a felnőtt filmek is helyet kaptak a kultúrházban. Ma már főképp rendezvények és sportesemények helyszíne. A Művelődési Ház és Könyvtár Beloiannisz központjában a főút végén található. 
Fenntartó: Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata (1054 Budapest, Vécsey út 5.)
A Művelődési Házban és a Könyvtárban sokrétű tevékenység folyik. Elsődleges feladata a művelődéssel kapcsolatos tevékenységek segítése, lebonyolítása rendezvények, bálok stb., kulturális igények felmérése, a szabadidő minél színvonalasabb eltöltésének létrehozása. Különböző csoportok, közösségek, klubok tevékenységének szervezése, segítése, helyszín biztosítása. A helyi hagyományok, művelődési, kulturális értékek felkutatása, őrzése és továbbadása. Színházi előadásokat, koncerteket, szórakoztató és egyéb programokat is szervez. Ezen túlmenően a falu nagy rendezvényeinek lebonyolításában is aktív szerepet kap a ház. Termékbemutatókat, vásárokat is rendezünk, amely az anyagi erőforrásunkat egészíti ki.

tovább Bővebb tartalom

A könyvtárban az általános iskola és községi könyvtár könyvei találhatóak.

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) tagjaként, a KSZR szolgáltatási szerződés lehetővé tette, hogy központi pénzforrások felhasználásával az állományába rendszeresen kerüljön:

·        friss szak- és szépirodalom,

·        folyóiratok, (Garfield, Szitakötő, Príma konyha, Magyar Turista, Praktika, Vidék Íze, Természetbúvár, Kreatív ötletek, Dekorációs ötletek, Romana különszám, Szép história, Kert Kalendárium)

·        javuljanak a tárgyi feltételek (számítógépeket kaptunk)

Beiratkozási díj nincs.

Két új internetes számítógép várja az olvasókat, használatuk ingyenes (önéletrajz írásához, álláskereséséhez).

Pyrgos Közhasznú Egyesület

A honlapot és a webtárhelyet a PYRGOS üzemelteti és tartja fenn.
Elérhetőség:
E-mail: info@pyrgos.hu
Tel.: 0670 366 5300

görög egyesület

Pyrgos Egyesület

A honlapot és a webtárhelyet a PYRGOS üzemelteti és tartja fenn.

görög zenekar

Pyrgos Egyesület

A honlapot és a webtárhelyet a PYRGOS üzemelteti és tartja fenn.

Pyrgos Közhasznú Egyesület

Pyrgos Egyesület

A honlapot és a webtárhelyet a PYRGOS üzemelteti és tartja fenn.

Pyrgos Görög Zenekar

Pyrgos Egyesület

A honlapot és a webtárhelyet a PYRGOS üzemelteti és tartja fenn.